Go to our page at

V O N D E L P A R K


comedy en clowning

In deze workshop wil ik een mix van Comedy, Clowning en Impro technieken aan bod laten komen, van clown, tot bouffon, hofnar en moderne comedy. Daarbij komen belangrijke aspecten als timing, status, incasseren, samenspelen, contact met het publiek aan de orde.

Ik begin bij de basis en wil iedere deelnemer de mogelijkheid bieden een aanzet te maken tot het ontwikkelen van zijn eigen clowns figuur. Het geheim van de clown, humor en de lach zullen wij nooit geheel doorgronden en dat is maar goed ook, maar wij kunnen daar in deze workshop wel een begin mee maken.

A T E L I E R . N L