Go to our page at

V O N D E L P A R K

Gerrit Berckheyde (16381698)


perspectief tekenen

Het zg lineaire perspectief is een van de krachtigste middelen om diepte in een (platte) afbeelding te simuleren. Het werd relatief laat 'ontdekt': tijdens de italiaanse renaissance door o.a Giotto di Bondone.

In de workshop perspectief ga je proefondervindelijk om met het probleem ruimte. Het leren denken in en het toepassen van het lineaire perspectief wordt je via creatieve opdrachten bijgebracht.

Docent: Maarten Welbergen

Dit is een workshop. Lestijden in overleg. Het minimum aantal cursisten is 2.

A T E L I E R . N L