Go to our page at

V O N D E L P A R K

Aleš Lipovšek

docent Aleš Lipovšek

Aleš Lipovšek werd geboren in Slovenië. Sinds 1968 in Nederland. Na een technische opleiding aan de MTS geruime tijd werkzaam in de techniek. Maar het menselijke aspect ontbreekt. In de avonduren op zoek naar een bredere ontwikkeling, met name een vreemde taal. Russisch werd gezien als de taal met onbegrensde mogelijkheden.

Na een opleiding Russische taal aan de “Bandoera” in Utrecht en wat aanvullende cursussen werd in begin jaren negentig staatsexamen vertaler in de Russische taal afgelegd. Daarna volgde al snel de beëdiging aan de rechtbank van Amsterdam. Sindsdien, in de breedste zin van het woord werkzaam als tolk/vertaler Russische en Sloveense taal.

A T E L I E R . N L