Go to our page at

V O N D E L P A R K

zomercursus collage

Collage is het spel met het toeval dat onverwachte beelden genereert. Via de collage zet je je eigen onderbewustzijn in om een eigen stijl en thematiek te ontwikkelen. Snel en zonder omwegen, geen voorkennis of vaardigheden vereist.

Eerst verzamelen we beeldmateriaal: op straat met de camera, op rommelmarkten, in tijdschriften en oude boeken. Vervolgens beoordelen we die beelden op intensiteit, en selecteren en combineren we ze. De collage kan zowel twee- als driedimensionaal worden.

De cursus wordt gegeven op 5 dagen van 10-16u, in de week van 7 juli. De prijs is 380 euro.

A T E L I E R . N L