Go to our page at

V O N D E L P A R K

Nan Goldin


zomercursus poŽzie

Binnen de veiligheid van een kleine groep deelnemers dragen we aan elkaar onze gedichten voor. Daarbij kunnen we steeds gebruiken maken van elkaars feedback: Wat was duidelijk en wat niet? Hoe kwam het gedicht in z'n geheel over? Wat in het gedicht raakt de anderen en waardoor (wel of niet)? Wat zou beter kunnen?

Om het een en ander op gang te brengen geeft de docent een aantal schrijfopdrachten.

The sessions are scheduled on 5 mornings from 10-13hrs, in the week of 24 August. The price is 250 euro.

A T E L I E R . N L